Obec Vračovice - Orlov

Obec leží 7 km východně od Vysokého Mýta. Původně se jmenovala Vratišovice, tj. ves lidí Vratišových (z vlast. Jména Vratiš). Ves s farním kostelem se poprvé připomíná  k r. 1349.
Už tehdy zde stávala vodní tvrz a kostel sv. Jana Křtitele, který je ve svém jádru pozdně románská stavba. V průběhu let byl však mnohokrát přestavován a opravován (naposledy v r. 1900). Na konci 17. Století došlo k rozpracování pozemků, které patřily k vorlovské tvrzi a vznikla osada Vorlov, dnes Orlov.

Úřední deska

23. 4. 2018 Závěrečný účet

23. 4. 2018 Účetní závěrka


V dnešní obci žije 183 obyvatel (31.12.2012). Dále je v obci TJ Sokol, založený v r. 1946 a požární sbor založený v r. 1895 a ČČK založený v r. 1952.

Obec žije společenským životem. V obci je výrobna masa a uzenin.
V roce 2000 byla dokončena stavba skupinového vodovodu.  V roce 2007 byla dokončena plynofikace obce.Obec má platný územní plán obce platný od 1.4.2009.

 Vračovice - Orlov