Drobečková navigace

Úvod > Obec > Spolky a kluby

Spolky

Hasiči Vračovice – Orlov 

stříkačkaDne 9. června 1895 bylo svoláno obecní zastupitelstvo a byla podepsána smlouva se spolkem proti ohni ve SPY, a tím byl založen „Dobrovolný Požární Sbor Vračovice – Orlov“.
Výbor pracoval ve složení:


Andrle Josef ------------------velitel
Janoušek Josef --------------náměstek
Andrle Jan --------------------výbor

Dne 4. srpna 1895 byly doplňovací volby, ve kterých byli zvoleni.

Beneš Josef ----------------pokladník
Kvapil Jan ------------------jednatel
Bečička Václav ------------zakládající člen

V srpnu 1895 byla zakoupena čtyřkolová ruční stříkačka od firmy Smejkal Praha a dále od téže firmy zakoupena výzbroj pro 20 mužů. Stříkačka stála 1100 zlatých. Na tento obnos složilo členstvo 470 zlatých a 30 zlatých poslal hrabě THURN TAXIS. 600 zlatých půjčil spolek – proti ohni ve SPY.

1904
byla zakoupena dvoukolová stříkačka průměru 80mm, a 3 m savic, 120 m hadic s normálním šroubením za 700 korun, dodána byla 4. září 1904.

1915
odešlo do 1. Světové války 33 mladých hasičů. Po odchodu těchto vzniká početné družstvo žen.

1938
dne 1. května převzetí a vyzkoušení nové motorové stříkačky za úplné účasti bratří. Cena 22.000 Kč.

1990
byl utvořen nový název a to „Sbor dobrovolných hasičů“.

1995
zvolen nový výbor u příležitosti 100. Výročí založení sboru dobrovolných hasičů ve složení:

Starosta ------------------------- Bečička Josef
Náměstek ----------------------- Tměj Josef
Velitel ---------------------------- Coufal František
Zástupce ------------------------ Jeřábek Miloš
Jednatel ------------------------- Vařečka Pavel
Referent prevence -----------  Jireček František
Člen výboru --------------------  Krajcar Josef
Hospodář ----------------------- Simon Jan
Strojník -------------------------- Čapek Miroslav ml.

V mezidobí let žili členové společenským a kulturním životem a podíleli se na zvelebování prostředí obce.

hasičská technika

Odpady 2014:

Okrskové cvičení 2003 - Vračovice - Orlov

se v naší obci konaly zatím poslední Hasičské závody. Zúčastnila se jich mužstva z obcí: Vračovice - Orlov, Zálší, Zaháj, Tisová I, Tisová II, České Heřmanice I, České Heřmanice II, Netřeby a Voděrady, a také 2 družstva žen z Českých Heřmanic a Voděrad.

Útok

lávky

Okrskové cvičení v Tisové konané dne16.5.2009

Družstvo mužů obsadilo po mnoha letech první místo.Družstvo cvičilo ve složení:Bečička Ondřej,Beneš Vítězslav,Hlušička Miroslav,Jeřábek Michal,Procházka Michal,Šejnoha Jan,Tměj Kamil.  Nejlepšího času v soutěži jednotlivců dosáhl Šejnoha Jan časem 22,83 sekundy.Třetí čas dosáhl Kamil Tměj časem 22,94 sekundy.

Okrskové cvičení v Českých Heřmanicích konané dne 5.6.2010

Družstvu mužů se opět dařilo a obsadilo 2.místo,poprvé za obec cvičilo družstvo žen,které při své premieře zacvičilo velmi dobře,ale přesto skončilo těsně za stupni vítězů na 4.místě.Soutěž jednotlivců vyhrál časem 21,42 sekundy Michal Procházka.

Současné složení výboru

Starosta sboru ---------------- Bečička Josef

1.náměstek starosty -------- Tměj Miroslav

Velitel ---------------------------- Procházka Michal

Pokladník ----------------------- Šejnoha Ladislav

Jednatel ------------------------- Vařečka Pavel

Členové výboru ---------------- Bečička Ondřej                                                                                                                                               Tměj Kamil

Předseda revizní komise --- Coufal Josef ml.

Členové ------------------------- Beneš Vítězslav ml. a Vařečka Petr 

TJ Sokol Vračovice - Orlov

   Jednota vznikla v roce 1946 jako organizace tělovýchovná, sportovní, nepolitická a bez náboženského zaujetí.Vychovává člověka k pracovitosti, snášenlivosti a k vzájemnému bratrství.

   Zakládající členové TJ: Andrle Jan, Bečička Bohumil, Bečička Josef, Cejp František, Coufal František, Čapek Miroslav, Čapková Marie, Částek Josef, Daněk Bedřich, Daněk Jaroslav, Heblt Ladislav, Hubálek Josef, Hubálková Božena, Hubka Jan, Janoušek Josef, Jireček František, Lněnička Jan, Mareš Jan, Mareš Oldřich, Marešová Věra, Morávková Anna a Sedláčková Marta. Na druhé schůzi konané 10. února 1946 byl zvolen výbor TJ Sokol Vračovice ve složení: starosta br. Jireček František, místostarosta Bečička Bohumil, náčelník Cejp František, náčelnice Marešová Věra, vzdělavatel Heblt Ladislav, zdravotník Čapková Marie, pokladník Čapek Jaroslav, jednatel Daněk Bedřich, místonáčelník Vařečka Jan, místonáčelnice Sedláčková Marta, hospodář Andrle Jan, kronikář Novák Josef.

   Již v prvním roce činnosti pořádala TJ 8. září 1946 Tělovýchovnou slavnost se cvičením prostných za velké účasti z okolních jednot.

   V roce 1948 se TJ účastnila Všesokolského sletu v Praze a bylo sehráno první divadelní představení na zakoupeném jevišti v Tisové.

   V roce 1949 byla uzavřena smlouva mezi TJ a p. Hubálkem Josefem, majitelem sálu. Jednalo se o pronájmu užívání sálu na dobu 15 let bezplatně za pomoc při výstavbě jeviště. Stavba byla zahájena 1. března 1949 položením základního kamene a 12. dubna 1949 bylo jeviště pod střechou. Prvním divadelním představením na novém jevišti byla hra „Paní Mariánka matka pluku“ 25. a 26. prosince1949. Jednou z největších akcí pořádaných TJ Sokol byly 4. září 1949 „Obžínky s Aloisem Jiráskem“ v nastudování Jos. Vl. Fürstra. Začínalo se průvodem z Chotěšin a po dožínkách byla taneční veselice. Za výtěžek z této slavnosti namaloval akademický malíř Joža Bok dvě scény a oponu na jevišti. V letech 1950 – 1956 byla činnost TJ zaměřena na cvičení žáků a dorostu. Bylo nastudováno a sehráno mnoho divadelních představení, např. „Naši furianti, Zapadlí vlastenci“ aj. V letech 1958 – 1961 byla činnost omezena z důvodu skladování obilí na sále. V roce 1961 byl sál s jevištěm vyvlastněn bez náhrady manželům Hubálkovým státem. Celou nemovitost chtělo získat Lidové spotřební družstvo  Jednota Ústí nad Orlicí, ale nakonec sál s jevištěm připadl Sokolu.

   V roce 1962 došlo k velké povodni . Voda, která vnikla do sálu zničila parkety a spadlo klenutí pod podlahou. Po velkých starostech se podařilo svépomocí členů TJ vybudovat podlahu novou a položit nové parkety. Také bylo zhotoveno obložení zdí sálu. Po této opravě v roce 1963 se začalo pravidelně cvičit. Pořádaly se různé společenské akce, ale dalš divadelní představení se již neuskutečnila..

   16. října 1964 na výroční členské schůzi se rozhodlo o výstavbě přísálí a příslušenství. Pozemek na stavbu darovali manželé Hubálkovi, pan František Veselík a pan František Lichtenberk. V dalších letech se mimo pravidelná cvičení žáků ustavil oddíl stolního tenisu, který úspěšně hrál v okresní soutěži. 30. ledna 1966 se konala slavnostní výroční členská schůze k 20. výročí založení TJ Sokol Vračovice. Vzpomínku na uplynulých 20 let zhodnotil pan Bedřich Daněk. Na této schůzi odstoupil starosta TJ Sokola Vračovice František Jireček, který zastával funkci od založení spolku. Jeho nástupcem byl zvolen pan Václav Beneš.

   V roce 1967 získala TJ stavební povolení na přístavbu přísálí a to v akci Z. Naše dorostenky cvičily na Slovenských národních oslavách v Popradu. V roce 1969 byl novým předsedou za odstupujícího Václava Beneše zvolen Josef Jeřábek. V roce 1973 byla zkolaudována přístavba sálu, která trvala necelých 6 let a byla vybudována většinou dobrovolnou prací členů TJ. V dalších letech se pořádalo mnoho společenských akcí, které byly jediným zdrojem příjmů. Došlo také k opravě suterénu pod jevištěm, zhotovení venkovní omítky a opravě el. instalace.

V roce 1992 TJ Sokol spolu s obecním zastupitelstvem a po dohodě s majiteli uzavřeli kupní smlouvu na odkoupení uvedené nemovitosti.

   V roce 1996 oslavil TJ Sokol 50 let svého trvání. K tomuto výročí a také ke 100 letům od založení SDH Vračovice – Orlov byla vydána publikace ze které jsou mimo jiné čerpány tyto informace.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

STŘELECKÝ KLUB

Sportovně střelecký klub Vračovice – Orlov 0888


Založení klubu se datuje rokem 2000. V tomto roce se několik zapálených sportovních střelců z důvodu zlepšení svých treninkových podmínek rozhodlo pro vybudování vlastní střelnice. Pro tento účel se jim podařilo po dlouhém hledání získat odpovídající pozemek v katastru obce Vračovice – Orlov. To iniciavovalo založení nového střeleckého klubu nesoucí v názvu jméno této obce. Po nezbytných teréních úpravách vzniklo kryté střeliště a samostatná klubovna. Střelnice je schválena pro používání krátkých i dlouhých zbraní včetně brokovnice.
Předmětem zájmů členů je sportovní střelba z předovek, což jsou repliky perkusních a křesadlových zbraní, jaké používaly před 150 lety. K dosažení výborných výsledků však nestačí jenom samotný střelecký trénink, ale předchází mu někdy velice složitá a náročná příprava. Ta se týká nejenom samotných zbraní, ale i střel a dalších komponentů, které si střelci vyrábějí sami.

Členové klubu se pravidelně zúčastňují střeleckých soutěží, jejichž programem jsou disciplíny perkustní revolver, pistole civilní a vojenská, puška civilní a vojenská, křesadlová pistole a puška.

Sezóna předovkářů začíná již v březnu a vrcholí v září Mistrovstvím České republiky pro střelce nominované na základě výsledků. K velkým úspěchům patří zisk titulu mistra ČR a dvou medailových umístění a dále vytvoření jednoho republikového rekordu.
Od roku 2001 se střelci zúčastnili 36 soutěží kde vybojovali 14 zlatých, 23 stříbrných a 21 bronzových medailí.

Kromě tréninků pořádá klub na své střelnici prozatím jednou ročně pro děti a jejich doprovod střelecký den. V této akci bude klub i v budoucích létech pokračovat.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4