Obec
Vračovice-Orlov

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

ZákonPopis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb.Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb.Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb.O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb.Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb.O obcích
zákon č. 72/2012 Sb.O obcích – změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb.O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb.O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb.Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb.Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb.O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb.O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb.O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 14/2017 Sb.… kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
zákon č. 110/2019 Sb.O zpracování osobních údajů
zákon č. 111/2019 Sb.…kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb.O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Místní vyhlášky

Název vyhláškyÚčinnost
Obecně závazná vyhláška č.1/2012, O zrušení vyhlášky č. 3/2006, O místním poplatku ze vstupného 15.10.2012
Obecně závazná vyhláška obce Vračovice-Orlov č.2/2012, O místním poplatku za užívání veřejného prostranství15.10.2012
Obecně závazná vyhláška obce Vračovice-Orlov č.3/2012, O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpoadem na území obce15.10.2012
Obecně závazná vyhláška č.4/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 1.1.2013
Obecně závazná vyhláška č.1/2013, o změně obecně závazné vyhlášky č.4/2012, o místním poplatkuza provoz systémushromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.18.3.2013
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o změně obecně závazné vyhlášky č. 4/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.1.1.2014 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o změně obecně závazné vyhlášky č. 2/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů1.1.2016 
Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o místním poplatku ze psů19.9.2016
Obecně závazná vyhláška č.3/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vračovice-Orlov19.9.2016
Obecně závazná vyhláška č.4/2016, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.2/201519.9.2016
Obecně závazná vyhláška obce Vračovice-Orlov č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství1.1.2022
Obecně závazná vyhláška obce Vračovice-Orlov č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství1.1.2022

Cena za hrobové místo činí 25Kč za 1m2

Usnesení zastupitelstva

Rok 2022
Usnesení č. 01/2023 – 07/2023
Rok 2022
Usnesení č.1/2022 – 4/2022
Usnesení č.5/2022 – 6/2022
Usnesení č.7/2022 – 10/2022
Usnesení č.11/2022 – 14/2022
Usnesení č.15/2022 – 16/2022
 
Rok 2021
Usnesení č.1/2021 – 9/2021
Usnesení č.10/2021 – 13/2021
Usnesení č.14/2021 – 15/2021
Usnesení č.16/2021 – 22/2021
Usnesení č.23/2021 – 33/2021 
 
Rok 2020
Usnesení č.1/2020 – 32/2020
Usnesení č.33/2020 – 37/2020
Usnesení č.38/2020 – 47/2020 
Usnesení č.48/2020 – 49/2020
Usnesení č.50/2020 – 53/2020
Usnesení č.54/2020 – 63/2020
 
Rok 2019
Usnesení č.1/2019 9/2019
Usnesení č.10/2019 – 14/2019
Usnesení č.15/2019 – 19/2019
Usnesení č.20/2019 – 27/2019
Usnesení č.28/2019 – 31/2019
Usnesení č.32/2019 – 34/2019 
Usnesení č.35/2016 – 55/2019
 
Rok 2018
Usnesení č.1/2018 – 3/2018
Usnesení č.4/2018 – 8/2018
Usnesení č.9/2018 – 10/2018
Usnesení č.11/2018 – 13/2018
Usnešení č.14/2018 – 17/2018
Usnesení č.18/2018 – 34/2018
Usnesení č.35/2018 – 45/2018
Usnesení č.46/2018 – 52/2018
 
Rok 2017
Usnesení č.1/2017 – 6/2017
Usnesení č. 7/2017 – 13/2017 
Usnesení č. 14/2017 – 19/2017
Usnesení č. 20/2017 – 22/2017
Usnesení č. 23/2017 – 29/2017 
 
Rok 2016
Usnesení č.1/2016 – 7/2016
Usnesení č.8/2016 – 11/2016
Usnesení č.12/2016 -18/2016
Usnesení č.19/2016 – 24/2016
 
Rok 2015
Usnesení č.1/2015 – 4/2015
Usnesení č.5/2015 – 12/2015
Usnesení č.13/2015 – 18/2015
Usnesení č.19/2015 – 21/2015
Usnesení č.22/2015 – 30/2015
 
Rok 2014
Usnesení č.1/2014 – 10/2014
Usnesení č.11/2014 – 17/2014
Usnesení č.18/2014
Usnesení č.19/2014 – 31/2014
Usnesení č.32/2014 – 37/2014
 
 Rok 2013
 Usnesení č.1/2013 – 9/2013
 Usnesení č.10/2013 – 15/2013
 Usnesení č.16/2013 – 19/2013
 Usnesení č.20/2013 – 22/2013
 Usnesení č.23/2013 – 29/2013
 
 Rok 2012
 Usnesení č. 1/2012 – 5/2012
 Usnesení č. 6/2012 – 9/2012
 Usnesení č.10/2012 – 13/2012
 Usnesení č.14/2012 – 19/2012
 
Rok 2011
Usnesení č. 1/2011 – 6/2011
USNESENÍ č. 7 /2011 – 14 /2011
Uśnesení č. 15/2011 – 18/2011
USNESENÍ č. 19/2011 – 22/2011
Usnesení č. 23/2011 – 27/2011
 
Rok 2010
Usneseni_7.12.2010.pdf
Usneseni_12.11.2010.pdf
Usneseni_9.8.2010.pdf
Usneseni_21.6.2010.pdf
Usneseni_29.3.2010.pdf
Usneseni_1.3.2010.pdf