Obec
Vračovice-Orlov

Hasiči Vračovice–Orlov

Dne 9. června 1895 bylo svoláno obecní zastupitelstvo a byla podepsána smlouva se spolkem proti ohni ve SPY, a tím byl založen „Dobrovolný Požární Sbor Vračovice – Orlov“.
Výbor pracoval ve složení:


Andrle Josef ——————velitel
Janoušek Josef ————–náměstek
Andrle Jan ——————–výbor

Dne 4. srpna 1895 byly doplňovací volby, ve kterých byli zvoleni.

Beneš Josef —————-pokladník
Kvapil Jan ——————jednatel
Bečička Václav ————zakládající člen

V srpnu 1895 byla zakoupena čtyřkolová ruční stříkačka od firmy Smejkal Praha a dále od téže firmy zakoupena výzbroj pro 20 mužů. Stříkačka stála 1100 zlatých. Na tento obnos složilo členstvo 470 zlatých a 30 zlatých poslal hrabě THURN TAXIS. 600 zlatých půjčil spolek – proti ohni ve SPY.

1904
byla zakoupena dvoukolová stříkačka průměru 80mm, a 3 m savic, 120 m hadic s normálním šroubením za 700 korun, dodána byla 4. září 1904.

1915
odešlo do 1. Světové války 33 mladých hasičů. Po odchodu těchto vzniká početné družstvo žen.

1938
dne 1. května převzetí a vyzkoušení nové motorové stříkačky za úplné účasti bratří. Cena 22.000 Kč.

1990
byl utvořen nový název a to „Sbor dobrovolných hasičů“.

1995
zvolen nový výbor u příležitosti 100. Výročí založení sboru dobrovolných hasičů ve složení:

Starosta ————————- Bečička Josef
Náměstek ———————– Tměj Josef
Velitel —————————- Coufal František
Zástupce ———————— Jeřábek Miloš
Jednatel ————————- Vařečka Pavel
Referent prevence ———–  Jireček František
Člen výboru ——————–  Krajcar Josef
Hospodář ———————– Simon Jan
Strojník ————————– Čapek Miroslav ml.

V mezidobí let žili členové společenským a kulturním životem a podíleli se na zvelebování prostředí obce.

Okrskové cvičení 2003 – Vračovice – Orlov

se v naší obci konaly zatím poslední Hasičské závody. Zúčastnila se jich mužstva z obcí: Vračovice – Orlov, Zálší, Zaháj, Tisová I, Tisová II, České Heřmanice I, České Heřmanice II, Netřeby a Voděrady, a také 2 družstva žen z Českých Heřmanic a Voděrad.

Okrskové cvičení v Tisové konané dne16.5.2009

Družstvo mužů obsadilo po mnoha letech první místo.Družstvo cvičilo ve složení:Bečička Ondřej,Beneš Vítězslav,Hlušička Miroslav,Jeřábek Michal,Procházka Michal,Šejnoha Jan,Tměj Kamil.  Nejlepšího času v soutěži jednotlivců dosáhl Šejnoha Jan časem 22,83 sekundy.Třetí čas dosáhl Kamil Tměj časem 22,94 sekundy.

Okrskové cvičení v Českých Heřmanicích konané dne 5.6.2010

Družstvu mužů se opět dařilo a obsadilo 2.místo,poprvé za obec cvičilo družstvo žen,které při své premieře zacvičilo velmi dobře,ale přesto skončilo těsně za stupni vítězů na 4.místě.Soutěž jednotlivců vyhrál časem 21,42 sekundy Michal Procházka.

Současné složení výboru

Starosta sboru —————- Bečička Josef

1.náměstek starosty ——– Tměj Miroslav

Velitel —————————- Procházka Michal

Pokladník ———————– Šejnoha Ladislav

Jednatel ————————- Vařečka Pavel

Členové výboru —————- Bečička Ondřej                                                                                                                                               Tměj Kamil

Předseda revizní komise — Coufal Josef ml.

Členové ————————- Beneš Vítězslav ml. a Vařečka Petr