Obec
Vračovice-Orlov

Územní plán obce

Dne 16.03.2009 byl Zastupitelstvem obce Vračovice – Orlov vydán opatřením obecné povahy Územní plán Vračovice – Orlov. Platnost nabytí účinnosti je od 01.04.2009. Dne 01.03.2021 byla Zastupitelstvem obce Vračovice – Orlov vydána Změna č. 1 Územního plánu s účinností od 04.04.2021. Územní plán včetně Změny č. 1 a úplného znění je uložen na odboru výstavby Městského úřadu Choceň, odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Vračovice – Orlov a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.

Územní plán

Hlavní výkres (1 : 2 880)

Koordinační výkres (1 : 2880)

Změna č. 1 územního plánu Vračovice – Orlov (2021)

Z1 ÚP Vračovice.pdf

Z1 ÚP Vračovice VTI

Z1 ÚP Vračovice TSVZ

Z1 ÚP Vračovice I.a. ZČ

Z1 ÚP Vračovice I.b. HV

Z1 ÚP Vračovice II.a. KOV

Z1 ÚP Vračovice II.a. KOV LEG

Z1 ÚP Vračovice II.b. ŠV

Z1 ÚP Vračovice II.c. ZPF

ÚZ po Z1 ÚP Vračovice I.a. ZČ

ÚZ po Z1 ÚP Vračovice I.b. HV

ÚZ po Z1 ÚP Vračovice II.a. KOV

ÚZ po Z1 ÚP Vračovice text

https://www.vysoke-myto.cz/mestsky-urad/informace/strategicke-dokumenty/uzemni-plany/vracovice-orlov/uzemni-plan-vracovice-orlov-uplne-zneni-po-zmene-c-1/