Obec
Vračovice-Orlov

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Vračovice – Orlov

2. Důvod a způsob založení

Obec Vračovice – Orlov (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa:
  Obecní úřad Vračovice – Orlov
  Vračovice – Orlov 11
  566 01 Vysoké Mýto
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
  Obecní úřad Vračovice – Orlov
  Vračovice – Orlov 11
  566 01 Vysoké Mýto
 • 4.3 Úřední hodiny:
  pondělí 14:00 – 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla
  pevná linka: +420 465 483 136
  mobilní telefon: +420 724 186 292
 • 4.5 Adresa internetové stránky: www.vracovice-orlov.cz
 • 4.6 Adresa podatelny
  Obecní úřad Vračovice – Orlov
  Vračovice – Orlov 11
  566 01 Vysoké Mýto
  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk
 • 4.7 Elektronická adresa podatelny: Elektronická podatelna
  Další elektronické adresy: ou.vracovice@seznam.cz
 • 4.8 Datová schránka: ezub6zq

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 36925611/0100

6. IČ

00580856

7. DIČ

CZ00580856, obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv
 • 13.2 Výhradní licenceV tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.