Obec
Vračovice-Orlov

TJ Sokol Vračovice–Orlov

   Jednota vznikla v roce 1946 jako organizace tělovýchovná, sportovní, nepolitická a bez náboženského zaujetí.Vychovává člověka k pracovitosti, snášenlivosti a k vzájemnému bratrství.

   Zakládající členové TJ: Andrle Jan, Bečička Bohumil, Bečička Josef, Cejp František, Coufal František, Čapek Miroslav, Čapková Marie, Částek Josef, Daněk Bedřich, Daněk Jaroslav, Heblt Ladislav, Hubálek Josef, Hubálková Božena, Hubka Jan, Janoušek Josef, Jireček František, Lněnička Jan, Mareš Jan, Mareš Oldřich, Marešová Věra, Morávková Anna a Sedláčková Marta. Na druhé schůzi konané 10. února 1946 byl zvolen výbor TJ Sokol Vračovice ve složení: starosta br. Jireček František, místostarosta Bečička Bohumil, náčelník Cejp František, náčelnice Marešová Věra, vzdělavatel Heblt Ladislav, zdravotník Čapková Marie, pokladník Čapek Jaroslav, jednatel Daněk Bedřich, místonáčelník Vařečka Jan, místonáčelnice Sedláčková Marta, hospodář Andrle Jan, kronikář Novák Josef.

   Již v prvním roce činnosti pořádala TJ 8. září 1946 Tělovýchovnou slavnost se cvičením prostných za velké účasti z okolních jednot.

   V roce 1948 se TJ účastnila Všesokolského sletu v Praze a bylo sehráno první divadelní představení na zakoupeném jevišti v Tisové.

   V roce 1949 byla uzavřena smlouva mezi TJ a p. Hubálkem Josefem, majitelem sálu. Jednalo se o pronájmu užívání sálu na dobu 15 let bezplatně za pomoc při výstavbě jeviště. Stavba byla zahájena 1. března 1949 položením základního kamene a 12. dubna 1949 bylo jeviště pod střechou. Prvním divadelním představením na novém jevišti byla hra „Paní Mariánka matka pluku“ 25. a 26. prosince1949. Jednou z největších akcí pořádaných TJ Sokol byly 4. září 1949 „Obžínky s Aloisem Jiráskem“ v nastudování Jos. Vl. Fürstra. Začínalo se průvodem z Chotěšin a po dožínkách byla taneční veselice. Za výtěžek z této slavnosti namaloval akademický malíř Joža Bok dvě scény a oponu na jevišti. V letech 1950 – 1956 byla činnost TJ zaměřena na cvičení žáků a dorostu. Bylo nastudováno a sehráno mnoho divadelních představení, např. „Naši furianti, Zapadlí vlastenci“ aj. V letech 1958 – 1961 byla činnost omezena z důvodu skladování obilí na sále. V roce 1961 byl sál s jevištěm vyvlastněn bez náhrady manželům Hubálkovým státem. Celou nemovitost chtělo získat Lidové spotřební družstvo  Jednota Ústí nad Orlicí, ale nakonec sál s jevištěm připadl Sokolu.

   V roce 1962 došlo k velké povodni . Voda, která vnikla do sálu zničila parkety a spadlo klenutí pod podlahou. Po velkých starostech se podařilo svépomocí členů TJ vybudovat podlahu novou a položit nové parkety. Také bylo zhotoveno obložení zdí sálu. Po této opravě v roce 1963 se začalo pravidelně cvičit. Pořádaly se různé společenské akce, ale dalš divadelní představení se již neuskutečnila..

   16. října 1964 na výroční členské schůzi se rozhodlo o výstavbě přísálí a příslušenství. Pozemek na stavbu darovali manželé Hubálkovi, pan František Veselík a pan František Lichtenberk. V dalších letech se mimo pravidelná cvičení žáků ustavil oddíl stolního tenisu, který úspěšně hrál v okresní soutěži. 30. ledna 1966 se konala slavnostní výroční členská schůze k 20. výročí založení TJ Sokol Vračovice. Vzpomínku na uplynulých 20 let zhodnotil pan Bedřich Daněk. Na této schůzi odstoupil starosta TJ Sokola Vračovice František Jireček, který zastával funkci od založení spolku. Jeho nástupcem byl zvolen pan Václav Beneš.

   V roce 1967 získala TJ stavební povolení na přístavbu přísálí a to v akci Z. Naše dorostenky cvičily na Slovenských národních oslavách v Popradu. V roce 1969 byl novým předsedou za odstupujícího Václava Beneše zvolen Josef Jeřábek. V roce 1973 byla zkolaudována přístavba sálu, která trvala necelých 6 let a byla vybudována většinou dobrovolnou prací členů TJ. V dalších letech se pořádalo mnoho společenských akcí, které byly jediným zdrojem příjmů. Došlo také k opravě suterénu pod jevištěm, zhotovení venkovní omítky a opravě el. instalace.

V roce 1992 TJ Sokol spolu s obecním zastupitelstvem a po dohodě s majiteli uzavřeli kupní smlouvu na odkoupení uvedené nemovitosti.

   V roce 1996 oslavil TJ Sokol 50 let svého trvání. K tomuto výročí a také ke 100 letům od založení SDH Vračovice – Orlov byla vydána publikace ze které jsou mimo jiné čerpány tyto informace.