Obec
Vračovice-Orlov

Vyhlášky a zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

ZákonPopis
zákon č. 111/2019 Sb.…kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 110/2019 Sb.… kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
zákon č. 99/2019 Sb.O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 99/2019 Sb.O zpracování osobních údajů
zákon č. 14/2017 Sb.… kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
zákon č. 134/2016 Sb.O veřejných zakázkách
zákon č. 90/2012 Sb.O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 89/2012 Sb.Občanský zákoník
zákon č. 72/2012 Sb.O obcích – změny z r. 2012
zákon č. 183/2006 Sb.Stavební zákon
zákon č. 500/2004 Sb.Správní řád
zákon č. 250/2000 Sb.O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 133/2000 Sb.O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 128/2000 Sb.O obcích
zákon č. 106/1999 Sb.O svobodném přístupu k informacím
usnesení č. 2/1993 Sb.Listina základních práv a svobod
ústavní zák. č. 1/1993 Sb.Ústava České republiky
zákon č. 565/1990 Sb.O místních poplatcích

Místní vyhlášky

Název vyhláškyÚčinnost
Obecně závazná vyhláška obce Vračovice-Orlov č.3/2023 o místním poplatku ze psů1.1.2024
Obecně závazná vyhláška obce Vračovice-Orlov č.2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství1.1.2024
Obecně závazná vyhláška obce Vračovice-Orlov č.1/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství1.1.2024
Obecně závazná vyhláška obce Vračovice-Orlov č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství1.1.2022
Obecně závazná vyhláška obce Vračovice-Orlov č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství1.1.2022
Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o místním poplatku ze psů19.9.2016
Obecně závazná vyhláška č.3/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vračovice-Orlov19.9.2016
Obecně závazná vyhláška č.4/2016, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.2/201519.9.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o změně obecně závazné vyhlášky č. 2/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů1.1.2016
Obecně závazná vyhláška č.3/2015, o změně obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 o místním poplatku ze psů14.12.2015
Požární řád obce14.12.2015
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o změně obecně závazné vyhlášky č. 4/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.1.1.2014
Obecně závazná vyhláška č.1/2013, o změně obecně závazné vyhlášky č.4/2012, o místním poplatkuza provoz systémushromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.18.3.2013
Obecně závazná vyhláška č.4/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.1.1.2013
Obecně závazná vyhláška obce Vračovice-Orlov č.3/2012, O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpoadem na území obce15.10.2012
Obecně závazná vyhláška obce Vračovice-Orlov č.3/2012, O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpoadem na území obce15.10.2012
Obecně závazná vyhláška č.1/2012, O zrušení vyhlášky č. 3/2006, O místním poplatku ze vstupného15.10.2012
Obecně závazná vyhláška obce Vračovice-Orlov č.2/2012, O místním poplatku za užívání veřejného prostranství15.10.2012

Řád veřejného pohřebiště (28.2.2003)