Obec
Vračovice-Orlov

Obecní knihovna

Obecní knihovna ve Vračovicích byla založena v roce 1921 a tehdy měla ve svém fondu 98 sv. knih. V současné době kmenový fond tvoří 711 sv. knih a nové knihy si v souborech půjčuje z Městské knihovny ve Vysokém Mýtě.

Obecní knihovna je umístěna v budově Obecního úřadu ve Vračovicích

Otevřeno od 5. června 2023 každé pondělí v 16.00 – 17.00 hod.

Knihovna poskytuje tyto služby:

•Výpůjční služba – knihovna půjčuje čtenářům knihy z vlastního i výměnného fondu.

•Meziknihovní výpůjční služba – knihovna zprostředkovává výpůjčky z jiných knihoven ČR

•Přístup k veřejnému internetu

•Kopírování