Obec
Vračovice-Orlov

Veřejné pohřebiště

Hrobová místa pronajímá obec Vračovice-Orlov dle platného řádu veřejného pohřebiště. Nájemce uzavírá nájemní smlouvu v souladu se zákonem č.256/2006 Sb. o užívání hrobového místa a služeb s tím spojených. Nájemce je povinen na každých 10 let pronájmu hrobového místa uhradit poplatek dle výměry hrobového místa:

  • Nájemné za hrobová místa na 10let.
  • Hrobové místo 1x 2m 500,-Kč/10let
  • Hrobové místo 2x 2m 1000,-Kč/10let

Poplatek je možné zaplatit převodem na č.ú.: 2200081836/2010 (variabilní symbol: číslo hrobu) nebo hotově v budově obecního úřadu Vračovice-Orlov. POKLADNÍ HODINY každé pondělí 14 – 17h. V případě potřeby převést hrobové místo na jinou osobu, či zrušení hrobového místa je třeba dostavit se osobně v úřední hodiny, a vyplnit potřebné formuláře.

Pokud majitel hrobového místa zemře, je třeba donést kopii úmrtního listu.

Sobory ke stažení:

Řád pohřebiště (PDF)

Žádost o souhlas s uložením ostatků zemřelého do země (PDF)

Převod nájmu hrobového místa po zemřelém (PDF)

Převod nájmu hrobového místa (PDF)

Žádost o ukončení nájmu hrobového místa dohodou v obci Vračovice – Orlov (PDF)

DCIM\100MEDIA\DJI_0737.JPG