Obec
Vračovice-Orlov

Poplatky za odvoz komunálního odpadu na rok 2024

Za odvoz a likvidaci komunálního odpadu činí poplatek 600,- Kč na osobu/rok pro trvale bydlící a 600,- Kč za čp./rok pro chalupáře a chataře. Poplatek za jednoho psa činí 100,- Kč, za každého dalšího 150,- Kč.

Platba na bankovní účet č. 2200081836/2010

Vračovice variabilní symbol: 1000 a za to číslo popisné (např. pro Vračovice čp. 45 bude variabilní symbol 100045).

Orlov variabilní symbol: 2000 a za to číslo popisné (např. pro Orlov čp. 45 bude variabilní symbol 200045).

Platba v hotovosti na obecním úřadě v úřední hodiny PO 14:00 – 17:00

Od poplatků jsou osvobozeni občané, kteří v příslušném roce dovrší 80 a více let, a také narozená miminka. Poplatky je třeba zaplatit do konce února 2024, v případě pololetní platby pak druhou splátku do konce června 2024. Na popelnici musí být nalepena POUZE nová platná známka, kterou si po zaplacení vyzvedněte na obecním úřadě. Prosíme občany, aby z popelnic odstranili všechny staré známky! Děkujeme.