Obec
Vračovice-Orlov

Svozový plán 2023

Poplatek za odvoz komunálního odpadu pro rok 2023:

pro osobu trvale bydlící, pro chalupáře a chataře = 700 Kč/rok,
za jednoho psa = 100 Kč/rok,
za každého dalšího psa = 150 Kč/rok.

Od poplatků jsou osvobozena narozená miminka a občané, kteří v příslušném roce dovrší 80 let a více.

Poplatky můžete zaplatit v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet: 2200081836/2010,
variabilní symbol pro Vračovice: 1000 a za to číslo popisné (např.100045),
variabilní symbol pro Orlov: 2000 a za to číslo popisné (např.200045)

Na popelnici musí být nalepena pouze nová platná známka, kterou dostanete na obecním úřadě a staré známky prosím z nádob odstraňte! Děkujeme.

Jak třídit - nádoby
Jak třídit – nádoby

Jak třídit

Akční nabídka pro nákup Bio nádob

Obchod EKOLA pro nákup popelnic a pytlů

EKOLA – informace o pobočce České Libchavy

Vhozením odpadu do kontejneru to nekončí