Obec
Vračovice-Orlov

Vhozením odpadu do kontejneru to nekončí

Co se s odpady děje poté, co je vyhodíte do barevných kontejnerů? Co všechno vzniká z roztříděných odpadů? Neznáte odpověď? Podívejte se dále a možná budete překvapeni.

Veškerý odpad nejdříve putuje na specializované třídící linky. Doposud nebyl vynalezen žádný spolehlivý automatický stroj, který by se vyrovnal lidskému oku, a proto se vše nejdříve třídí ručně. Třídění každého odpadu má jasná pravidla.

Papír

Do modrého kontejneru vhazujeme noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, kartón a papírové obaly (např. sáčky). Složení všech těchto druhů papíru se liší, a proto na třídící lince dochází k roztřídění na jednotlivé druhy. Dotříděný papír se potom lisuje do balíků a odváží se k dalšímu zpracování. Z vytříděného papíru se dá znovu vyrobit novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka nebo toaletní papír. Papír je možné recyklovat až sedmkrát!

Sklo

Kontejner na sklo může být zelený i bílý. Do bílého kontejneru patří čiré sklo a do zeleného kontejneru barevné sklo. I skleněný odpad je před dalším zpracováním ručně předtříděn. Rozdělené střepy pak putují na speciální automatickou linku, kde lidskou práci přebírá počítač. Ten zajistí vysokou čistotu vytříděného skla tak, aby už nic nebánilo jeho dalšímu zpracování ve sklárnách. Sklo lze recyklovat téměř do nekonečna. Ze skleněného odpadu vznikají nejčastěji nové lahve na minerálky nebo pivo.

Plasty

PET láhve od nápojů (samozřejmě sešlápnuté), výrobky a obaly z plastů, kelímky, sáčky, fólie a polystyrén – to vše patří do žlutého kontejneru. I tyto odpady procházejí důsledným tříděním a recyklací. Jejich následné použití je velmi rozmanité. Z PET lahví se vyrábí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do takzvaných zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) vznikají nové fólie a různé pytle. Polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Zbylá směs plastových odpadů se lisuje do balíků a odváží se do závodu na recyklaci směsných plastů. Tam vznikají odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažba, protihlukové stěny u dálnic apod.

Množství recyklovaného materiálu záleží na tom, jak pečlivě odpad roztřídí každá z domácností. Pokud totiž sklo, papír, nebo plasty, skončí v popelnici na komunální odpad, je jeho další recyklace téměř vyloučena,“